Kurs public relations i efektywnej komunikacji w biznesie

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu public relations i efektywnej komunikacji w biznesie, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Analiza otoczenia i badania społeczne w procesie tworzenia strategii PR.
 • Autoprezentacja – sztuka prezentacji – warsztaty z komunikowania.
 • Budowanie strategii komunikacji w administracji publicznej.
 • Budżetowanie działań PR.
 • Corporate identity CI – etapy budowania systemu identyfikacji wizualnej organizacji.
 • Investor relations – budowanie relacji z inwestorami.
 • Język wystąpień publicznych – zajęcia z językoznawcą.
 • Komunikacja nieformalna – elementy e-PR.
 • Media relations: praca rzecznika, współpraca z mediami, wystąpienia przed kamerą – na co należy zwrócić uwagę.
 • Nowoczesne strategie promocji.
 • Organizacja imprez – praktyczne zasady.
 • Postępowanie w sytuacji kryzysowej – case, podczas którego grupa uczestników przeżywa sytuację kryzysową przygotowaną przez coach’a.
 • PR w administracji publicznej.
 • Prawne aspekty działalności public relations – prawo autorskie w działaniach PR.
 • Prawne aspekty e-PR.
 • Prawne aspekty ochrony marki.
 • Psychologia zachowań konsumenckich z uwzględnieniem aspektów kulturowych.
 • Public relations a pojęcia pokrewne (reklama, marketing).
 • Public relations, czym jest? – zagadnienia podstawowe, warsztat.
 • Public relations – techniki, narzędzie i metodyka prowadzenia działań.
 • Public relations w sytuacji kryzysowej.
 • Redagowanie tekstów PR’owych.
 • Sprostowanie i udzielanie odpowiedzi prasowych.
 • Strategiczny PR, budowanie strategii działań PR’owych.
 • Szkolenie medialne – warsztaty pracy z kamera i mikrofonem (wsparte pracą z językoznawcą).
 • Tworzenie kampanii PR – zasady, etapy, wdrożenie.
 • Tworzenie białej księgi – proces przygotowywania i opracowywania zbioru zachowań w sytuacji kryzysowej.
 • Wykorzystanie serwisów społecznościowych w promocji marki (Facebook, Goldenline, Nasza-Klasa i inne)
 • Zasady postępowania w sytuacji naruszenia praw firmy, marki, jej zarządu, pracowników poprzez publikacje w mediach.
 • Zasady rozpowszechniania informacji w public relations.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.