Kurs efektywnych technik sprzedaży i perswazji w telemarketingu

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu telemarketingu, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Poprawa jakości obsługi Klienta
  • Zagadnienia wizerunkowe obsługi Klienta
  • Właściwe praktyki obsługi Klienta
  • Sposoby obsługi Klienta
  • Sytuacje problematyczne w kontaktach z Klientem
  • Profity wynikające z efektywnej obsługi Klienta
 • Efektywny telemarketing
  • Elementy psychologiczne w procesie zakupowym
  • Typologia potrzeb Klienta i sposoby ich identyfikacji
  • Wykorzystywanie znajomości potrzeb Klienta w rozmowie sprzedażowej
  • Wzniecanie i podtrzymywanie zainteresowania Klienta
  • Metody prezentacji oferty
  • Posługiwanie się językiem korzyści
  • Budowa skutecznych prezentacji
  • Charakterystyka skutecznego sprzedawcy
 • Efektywna komunikacja
  • Cele procesu komunikacyjnego
  • Fazy komunikacji
  • Elementy komunikacji w rozmowie telefonicznej
  • Emisja głosu a skuteczna komunikacja
  • Tempo mówienia
  • Dynamika wypowiedzi
  • Ton i siła głosu
  • Modulowanie głosu
  • Intonacja
 • Struktura telefonicznej rozmowy sprzedażowej
  • Przygotowanie rozmów sprzedażowych
  • Etapy telefonicznej rozmowy sprzedażowej
  • Tworzenie dobrego pierwszego wrażenia
  • Nawiązywanie kontaktu z osobą decyzyjną
  • Badanie potrzeb, motywów zakupu Klienta
  • Przedstawienie oferty
  • Finalizacja sprzedaży
  • Pokonywanie zastrzeżeń i obiekcji Klienta
 • Taktyki i techniki skutecznej sprzedaży
  • Rodzaje postaw sprzedawcy
  • Cel rozmowy sprzedażowej
  • Świadoma argumentacja a rezygnacja
  • Łagodzenie zastrzeżeń Klienta
  • Budowanie zaufania rozmówcy
  • Przełamywanie oporów potencjalnego Klienta
  • Najczęściej popełniane błędy w rozmowach sprzedażowych
 • Pozyskiwanie informacji od rozmówcy
  • Identyfikowanie jawnych i ukrytych potrzeb Klienta
  • Profesjonalne zadawanie pytań
  • Zbieranie niezbędnych informacji i ich wykorzystywanie
  • Rodzaje słuchania
  • Słuchanie bierne a aktywne
  • Techniki aktywnego słuchania w budowaniu relacji z rozmówcą

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.